VBO Vastgoed Adviseur, april 2022

Enthousiast Theo van Deurzen werkte al sinds 1998 als taxateur. Hij had plezier in zijn werk. Theo hield vooral van het uitzoekwerk. In 2004 kreeg Theo bezoek van het echtpaar Boter. Boter had sinds 1989 een woning gehuurd. Het duo kon de woning kopen en had een taxatierapport nodig voor het aanvragen van een hypotheeklening. Daartoe werd Theo aangezocht. Theo ging enthousiast aan het werk en in een mum van tijd produceerde hij een taxatierapport. Onder het kopje ‘omgeving’ werd de vraag behandeld of er omgevingsfactoren waren die de toekomstige waarde– ontwikkeling substantieel zou kunnen beïnvloeden, zoals planologische ontwikkelingen. Theo had contact opgenomen met de gemeente en had daarna die vraag met ‘neen’ beantwoord. Onder het kopje ‘publiekrechtelijke aspecten’ had Theo onder meer ingevuld dat het object bestemd is voor ‘wonen’, en dat er ‘geen bijzonderheden’ zijn met betrekking tot de toekomstige planologische ontwikkelingen. Theo taxeerde de woning op € 650.000,-. Met dat mooie rapport kon het echtpaar Boter goed uit de voeten. Zij kochten de woning voor € 315.000,- . De bank verstrekte ten behoeve van deze aankoop aan Boter een hypotheeklening van € 450.000,-. Boter zou namelijk nog een schuur bouwen bij het huis en een aantal verbeteringen aanbrengen. Gelet op het gunstige taxatierapport verlangde de bank daarvoor geen nadere informatie. Klopt die bestemming wel? In 2010 kreeg Boter bonje met de buren. In, op en rond de door Boter gebouwde schuur werden regelmatig luidruchtige feestjes gegeven. De buren klaagden bij de gemeente en zij vroegen de gemeente om handhavend op te treden tegen het gebruik van de woning wegens strijd met het bestemmingsplan. Hoezo, strijd met bestemmingsplan? Ja, na onderzoek was gebleken dat het perceel tot bosgebied bestemd was. De gemeente constateerde dat nu ook. De bestemming van het perceel was inderdaad ‘multifunctioneel bos zonder bebouwingsmogelijkheden’. De gemeente moest eigenlijk handhaven, maar zij deed dat niet. Zij ontwierp in 2013 een nieuw bestemmingsplan waarbij het perceel van de familie Boter de bestemming ‘wonen’ kreeg. Daarmee zou de woning worden gelegaliseerd. De buren lieten het er niet bij zitten. Zij gingen in beroep en de Raad van State vernietigde het nieuwe bestemmingsplan. Daardoor bleef de bestemming van Boter’s perceel bosgebied. Wonen bleef verboden in dat multifunctioneel bos zonder bebouwingsmogelijkheden! Handhavend optreden De buren verzochten de gemeente opnieuw om handhavend op te treden. De gemeente moest dat honoreren. Eind 2015 werd de familie Boter gelast de bewoning binnen een half jaar te staken en de bouwwerken te verwijderen. Boter maakte bezwaar. Het echtpaar wilde natuurlijk graag op die mooie stek blijven wonen. Helaas, TEKST: Mr. J.A.M. van de Sande BEELD: Glenn Moster t OUDE KOEIEN UIT DE SLOOT Het beroep van een taxateur is zwaar. Niet zwaar in fysieke zin. De gemiddelde taxateur loopt niet te sjouwen met loodzware materialen, althans een camera en laptop vind ik niet van relevant gewicht, maar zwaar in de zin van een flinke verantwoordelijkheid die op de taxateur drukt. Het is ook geen sinecure om steeds nauwlettend allerlei aspecten van een te taxeren object in de gaten te houden. Bijkomend risico is dat een gemaakte fout niet direct aan het licht behoeft te komen. Ook dat leidt weer tot een eigen problematiek. V B O M A K E L A A R . N L 30 VASTGOED ADV I SEUR | APR I L 202 2 D E U I T S P R A A K

RkJQdWJsaXNoZXIy ODM1NjU=