VBO Vastgoed Adviseur, november 2020

15 VASTGOED ADV I SEUR | NOVEMBER 2020 Grondige screening vóór de ondertekening van het huurcontract Aanpak van ONDERMIJNING in verhuur Het wordt tijd voor meer bewustwording als het gaat om ondermijning in verhuur. Verhuurders en verhuurmakelaars lopen grote risico’s als ze potentiële huurders onvoldoende screenen en geen toezicht houden op een juist gebruik van het pand. Enorme schade, sluiting van het pand, opzeggen van het contract door hypotheekverstrekker of verzekeraar etc. Maar hoe voorkom je criminele activiteiten in het pand dat je geheel te goeder trouw verhuurt – of waarbij je als verhuurmakelaar betrokken bent? Die vraag legden we voor aan John Meijerink, landelijk projectleider sector Vastgoed bij de politie, en Ilona Karsdorp, analist crimineel vastgoed bij de Versterkingspijler Vastgoed. In Rotterdam is ze betrokken bij Motus, dat een beweging op gang wil brengen om te komen tot een eerlijke en veilige verhuurbranche. Ze is ook lid van de landelijke contactgroep Vastgoed. “We zien overal in het land diverse vormen van illegale c.q. criminele activiteiten in huurpanden”, zegt John Meijerink. “De productie en opslag van allerlei soorten drugs in woningen en bedrijfspanden is al jaren bekend. We ontmantelen enige duizenden hennepkwekerijen per jaar. Daarnaast is het aantal aangetroffen locaties met synthetische drugs (productie/ opslag/dumping) ten opzichte van vorig jaar flink toegenomen. Daarnaast worden we geregeld geconfronteerd met het feit dat huurpanden worden gebruikt voor illegale prostitutie en voor huisvesting van illegalen en criminelen. Ook in fraaie, luxueuze appartementencomplexen. Die zijn ideaal: voor veel criminelen speelt geld geen rol, en een eigen parkeergarage is een groot voordeel voor hen. In bedrijfspanden zien we natuurlijk de nodige dekmantelbedrijven.” Motus Rotterdam heeft met Motus een team dat zich specifiek bezighoudt met ondermijning. Deze RIEC (Regionaal Informatie- en Expertise Centrum)- Versterkingspijler richt zich specifiek op de aanpak van crimineel vastgoed. Op de site veiligheidsalliantie.nl vinden alle betrokkenen informatie en tips – ook in het Engels. Criminele netwerken worden verstoord, maar Motus werkt ook samen met publieke en private partijen om de maatschappij weerbaarder te maken. In andere regio’s bestaat zo’n team nog niet. “We richten ons specifiek op de verhuurmakelaar, omdat we constateren dat zij vaak een sleutelpositie hebben in verhuur aan criminelen”, zegt Ilona Karsdorp. “We zien nogal eens spookpanden: panden waarin niemand ingeschreven staat en waar we steeds dezelfde verhuurder aantreffen. Daar zitten vaak dekmantelbedrijfjes. Of panden waar degene die ingeschreven staat, niet de huurder is. De eigenaar gebruikt het pand dan voor witwasactiviteiten. We willen graag zicht krijgen op die verhuurders. Als we ze snel herkennen, kunnen we actie ondernemen.” TEKST: Carola Peters BEELD: ANP foto U I T D E M A R K T Brochure ‘Veilig uw pand verhuren’ Veilig uw pand verhuren TEHUUR TEHUUR Indezebrochurestaatwaaruopmoet letten,aanwelkeverplichtingenumoetvoldoen enwelkerisico’su looptalsueenwoningofbedrijfspandverhuurt.Criminelenwillen buitenhetzichtvanpolitieen justitieblijven.Zijhurenpandenvoorhuncriminele activiteitenomzelfbuitenteschotblijven.Maarualsverhuurderkomt indespotlights testaanalsuwpand inverbandwordtgebrachtmetdrugscriminaliteit,witwassenof illegalehuisvesting.Het isdusvanhetgrootstebelangdatueenpotentiëlehuurder grondigscreentendatualertbentopverdachteomstandigheden.Deoverheiddoeter allesaanomondermijnendecriminaliteittegentegaanenubentdaarineenessentiële schakel.Ukuntnamelijkvoorkomendatcriminelenonderdakkrijgenvoorhun activiteitenendatuzelfonbedoeldbetrokkenraaktbijcriminaliteit. Verhuurt u een woning of bedrijfspand?  Risico’s  Screeningvooraf  Contractopstellen  Toezichthouden  Melden

RkJQdWJsaXNoZXIy ODM1NjU=