VBO Vastgoed Adviseur, november 2020

19 VASTGOED ADV I SEUR | NOVEMBER 2020 U I T D E P O L I T I E K Sander Dekker (Den Haag, 1975) Sander Dekker studeerde Bestuurskunde en Nederlands Recht aan de Universiteit Leiden. Tijdens zijn studie deed hij onderzoek op het terrein van politie en justitie. Hij werkte voor het COT, Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement, aan het opzetten en verzorgen van onderzoek, opleidingen en trainingen op het gebied van rampenbestrijding en grootschalig politieoptreden. Daarnaast was hij staflid van de Tijdelijke commissie evaluatie opsporingsmethoden van de Tweede Kamer. Tot 2006 werkte hij als onderzoeker en docent bestuurskunde aan de Universiteit Leiden. In 2001 was hij als visiting researcher verbonden aan het Centre for European Politics, Economics and Society van de Universiteit van Oxford. Dekker zat van 2003 tot 2006 voor de VVD in de Haagse gemeenteraad. Van 2006 tot 2012 was hij wethouder in Den Haag. Op 5 november 2012 werd Dekker benoemd tot staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in het kabinet-Rutte II en op 26 oktober 2017 volgde zijn benoeming tot minister voor Rechtsbescherming in het kabinet- Rutte III. S A N D E R D E K K E R , M I N I S T E R V O O R R E C H T S B E S C H E R M I N G : “ S AMEN ME T DE BR ANCHE L EGGEN WE MI SBRU I K VAN VA S T GOED A AN BANDEN”

RkJQdWJsaXNoZXIy ODM1NjU=